Teritorinių ligonių kasų kompensavimas

Kas turi teisę į dantų protezavimą?

Kompensaciją iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo  (toliau-PSDF) biudžeto dantų protezavimui turi apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • senatvės pensininkai;

 • vaikai iki 18 metų;

 • neįgalūs asmenys (nedarbingi arba iš dalies darbingi).


Kur kreiptis norint gauti kompensaciją iš PSDF dantų protezavimui?

Norint gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turite kreiptis į V. Verseckienės odontologijos centro gydytoją odontologą, kuris apžiūrės Jūsų dantis ir nustatys jų būklę. Nustatęs, kad Jums yra reikalingas dantų protezavimas, t. y. atitinkate sveikatos apsaugos ministro įsakyme dėl dantų protezavimo išvardintus kriterijus, gydytojas odontologas Jums užpildys išrašo formą (forma 027/a), kurią Jūs turite pateikti teritorinėms ligonių kasoms (toliau- TLK).

Kiek dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensuojama iš PSDF biudžeto?

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 • senatvės pensininkams, dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, bei tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio) – iki 376,51 balo (397,22 Eur);

 • senatvės pensininkams, dėl neįgalumo nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio (tai turi patvirtinti III lygio odontologijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas – iki 1158,48 balo (1222,20 Eur);

 • vaikams – iki 1158,48 balo (1222,20 Eur).


Šiuo metu atsiskaitant už paslaugas bazinės kainos 1 balas lygus 1,055 Eur.

Įrašymas į eilę gauti dantų protezavimo paslaugas

Jei Jums yra reikalingas dantų protezavimas ir norite gauti kompensaciją iš PSDF, Jūs turite kreiptis į TLK gyventojų aptarnavimo skyriaus atstovus ir pateikti:

 • prašymą įrašyti į asmenų, kurie laukia dantų protezavimo, sąrašą;

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);

 • dokumentą, įrodantį teisę gauti dantų protezavimo paslaugas (pensininko arba neįgaliojo pažymėjimą, vaikai – gimimo liudijimą);

 • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).


Gyventojų aptarnavimo skyriaus atstovai Jūsų prašymą įregistruos ir pateiks TLK.
TLK pagal prašymų užpildymo datą Jus įtraukia į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą.
Šis sąrašas yra tęstinis ir sudaromas atsižvelgiant į vienintelį kriterijų – prašymo užpildymo datą.
TLK Jus informuos apie Jūsų numerį sąraše išsiųsdama registruotu laišku pranešimą apie Jūsų įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą. TLK pranešimą gausite ne anksčiau, kaip praėjus 2 mėnesiams nuo prašymo pateikimo dienos. Gautą pranešimą būtina išsaugoti iki protezavimo pabaigos.

Jei norite protezuoti dantis nesulaukę eilės

Jūs, gavęs TLK pranešimą apie įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą, galite nelaukti, kol ateis Jūsų eilė ir būsite pakviestas protezuoti dantų, o galite susiprotezuoti mokėdamas už paslaugas pats ir laukti kol ateis Jūsų eilė gauti kompensaciją piniginiu pavidalu.
Norėdamas susitvarkyti dantis anksčiau nei ateis eilė gauti kompensaciją, Jūs turite gavę pranešimą su savo eilės numeriu užsiregistruoti V. Verseckienės odontologijos centre, o atvykę paskirtą vizito dieną su savimi turėti:

 • gautą pranešimą iš TLK;

 • asmens dokumentą.


Norėdamas (-a), kad dantų protezavimo paslaugų išlaidos būtų kompensuotos, teritorinei ligonių kasai Jūs turite pateikti:

 • patvirtintos formos prašymą kompensuoti šias išlaidas (prašymas užpildomas atvykus į TLK Gyventojų aptarnavimo skyrių ar pas TLK Gyventojų aptarnavimo skyriaus atstovus rajonuose);

 • sąskaitą faktūrą (Jums sąskaitą faktūrą išrašys V. Verseckienės odontologijos centro administratorė). Sąskaitos faktūros išrašymui turi būti pateiktas kvitas (-ai), patvirtinantis protezavimo išlaidas);

 • pinigų priėmimo kvitą (sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas kvito (-ų) numeris);

 • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą.


Atėjus Jūsų eilei gauti kompensaciją,TLK išsiųs Jums pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą ir perves kompensaciją į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

Dantų protezavimas sulaukus eilės ir gavus iš TLK antrąjį pranešimą

Sulaukęs antrojo pranešimo iš TLK apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, turite ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo išsiuntimo iš TLK dienos kreiptis į V. Verseckien
ės odontologijos centrą dėl vizito pas gydytoją odontologą užregistravimo.
Kreipiantis dėl dantų protezavimo paslaugų dantys turėtų būti sugydyti ir paruošti protezuoti. Todėl būtų labai gerai, kad prieš pradėdami gydyti pasirodytumėte ir pasitartumėte su gydytoju odontologu dėl būsimo protezavimo, o tik tada pradėtumėte gydymą.
Dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių paslaugų teikimas gali būti atidėtas vėlesniam laikui, tik apie tai turite pranešti TLK atstovui.

Jei per 3 mėnesius nesikreipėte į gydymo įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų suteikimo arba nesikreipėte į TLK dėl šios paslaugos atidėjimo, esate išbraukiamas iš sąrašo bei prarandate teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto.

 • Facebook Social Icon

© 2016 V.V.O.C.